Pariz OIV

Crnogorski privatni vinari u saradnji sa Plantažama izlažu u Parizu (sjedište OIV-a)pariz1 pariz2 pariz3