Bussines school

U organizciji GIZa organizovana je kurs poslovnih veština sa akcentom na plasmanu vina. Kao idealno mesto za predavanja odabrana je degustaciona sala vinarije Kopitović